Wykopywanie

Drzewa bez bryły korzeniowej są wykopywane z ziemi z użyciem sprzętu z Damcon Selectors, co umożliwia bardzo selektywny proces wykopu. Posiadamy różne maszyny, które stosujemy do prac związanych z wykopywaniem drzew w zależności od wielkości drzewa.

Drzewa z bryłą korzeniową są wykopywane za pomocą kombajnu Pazzaglia lub Holmac. Korzystając z najnowszych maszyn, jesteśmy w stanie efektywnie i szybko wykopywać drzewka z ziemi.

Dzięki temu czas dostawy drzew może odbyć się w tym samym dniu. Gleba gliniasta jest idealna do robienia brył. Zaletą tego jest fakt, że bryła korzeniowa zachowuje swój kształt, a glina doskonale zatrzymuje wodę. Nawet jeśli te bryły zimą muszą pozostać dłużej nad ziemią nie stanowi to żadnego problemu. W szkółce Combinatie Mauritz możemy dziennie wykonać nawet do tysiąca brył i wykopać dwa tysiące drzew.